Lietuvos bankas
2024-07-04
11

Finansinių sąskaitų statistika – tai duomenys apie Lietuvos institucinių sektorių finansinį turtą ir įsipareigojimus.

Išsamius ketvirtinius duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skiltyse Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Finansinių sąskaitų metinius 1995–2023 m. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skirsnio Statistika trumpai skiltyje Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai.

2024 m. visose Europos Sąjungos šalyse atliekama išsami finansinių sąskaitų statistikos duomenų revizija. Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenys bus revizuoti nuo 2004 m. pirmojo ketvirčio iki 2023 m. ketvirtojo ketvirčio. Esminiai pakeitimai bus atlikti ne finansų bendrovių (S.11) ir namų ūkių (S.14) sektorių duomenų. Siekiant sumažinti paklaidą tarp finansinių ir nefinansinių sąskaitų, pakeista nebiržinių akcijų, išleistų ne finansų bendrovių, skaičiavimo metodika – nepaskirstytas pelnas iš sandorio perkeltas į perkainojimus. Bus peržiūrėti prekybos kreditų ir išankstinių mokėjimų skaičiavimai. Revizuoti duomenys bus paskelbti 2024 m. spalio 3 d.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.