Lietuvos bankas
2020-04-03
12

2019 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

Ne finansų bendrovių finansinis turtas 2019 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 47,1 mlrd. Eur ir daugiau kaip du kartus viršijo skolą, kuri to paties laikotarpio pabaigoje siekė 19,9 mlrd. Eur. Skola, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,2 proc., bet ji augo lėčiau negu finansinis turtas, kurio metinis augimas buvo 5,9 proc.

Didžiausią finansinio turto dalį sudarė prekybos kreditai ir kitos gautinos sumos, jie 2019 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 37 proc. viso ne finansų bendrovių finansinio turto.

Daugiau 2019 m. ketvirtojo ketvirčio ne finansų bendrovių ir kitų sektorių skolos, įsipareigojimų bei finansinio turto duomenų galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skyriuose Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Pranešimo pdf versija (81.9 KB download icon)