Lietuvos bankas
2012-03-29

Nuo šių metų pradžios vartojimo kreditų davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų veiklos priežiūros funkcijas, tarp jų – ir viešojo vartojimo kredito davėjų ir viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymą, vykdo Lietuvos bankas.

Lietuvos banko valdyba šiandien nutarė SIA ,,UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą (Vilnius) įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, o vartojimo kredito davėjų BIGBANK AS filialo (Vilnius) ir UAB ,,General Financing“ (Vilnius) tarpininkus – į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Taip pat nutarta išbraukti vartojimo kredito davėjo UAB ,,General Financing“ tarpininką – UAB ,,Fiji Travel“ – iš viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašo.