Lietuvos bankas
2020-02-13
  • AdobeStock_231278849.jpeg
     
11

2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) 366,0 mln. Eur perviršį nulėmė teigiami paslaugų, pirminių ir antrinių pajamų balansai – jie atsvėrė padidėjusį neigiamą užsienio prekybos balansą (žr. 1 pav.). Pirminių pajamų balanso 51,7 mln. Eur perviršis susidarė dėl žemės ūkiui skirtų subsidijų, gautų iš Europos Sąjungos (ES). Paslaugų balansas padidėjo (22,1 %) ir sudarė 387,6 mln. Eur. Sparčiau mažėjęs prekių eksportas (9,8 %) už importą (6,3 %) nulėmė 75,2 proc. padidėjusį užsienio prekybos balanso deficitą;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 13,0 proc. Pervedimai iš ES paramos fondų išaugo 56,4 proc. ir sudarė 47,2 mln. Eur. Apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą padidėjo 36,5 proc. ir sudarė 15,9 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 96,8 mln. Eur – palyginti su lapkričio mėn., jie padidėjo 5,6 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos išaugo 8,0 proc. ir sudarė 36,3 mln. Eur;

nors ir sumažėjusį, tačiau teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (268,7 mln. Eur) nulėmė padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius gruodžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73 KB )