Lietuvos bankas
2012-04-12

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Kupiškio komunalininkas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, UAB ,,Rausidas“ (Tauragė) – mokėjimo įstaigos licenciją. Abi licencijos suteikia teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 24 įmonėms.

Kaip informavo UAB ,,Kupiškio komunalininkas“, bendrovė surenka įmokas už paslaugų teikėjų (UAB ,,Kupiškio vandenys“, AB ,,Suskystintos dujos“, UAB ,,Funaris“, AB LESTO ir kt.) suteiktas paslaugas.

UAB ,,Rausidas“ šiuo metu aptarnauja Anykščių, Tauragės, Ukmergės ir Utenos miestų ir rajonų gyventojus ─ pensijų ir kitų išmokų gavėjus.