Lietuvos bankas
2012-11-02

Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungoje (toliau – ES) tiesiogiai bus taikomas Reglamentas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių Nr. 236/2012 (angl. Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps) (toliau – Reglamentas).

Pagrindinis Reglamento tikslas – vieningas informacijos atskleidimas ES, rizikos mažinimas ir skaidrumo didinimas. Taip pat svarbu, kad dėl nesutartų pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos vertybinių popierių pardavimo gali padidėti neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika, siekiant mažinti tokią riziką, tikslinga taikyti proporcingus apribojimus tokių nesutartų pasiskolinti finansinių priemonių pardavimui.

Skolintų finansinių priemonių pardavimas – pardavimo susitarimo sudarymo metu pardavėjui nepriklausančios bet kokios akcijos arba valstybės skolos vertybinių popierių pardavimas, įskaitant pardavimą, kai pardavimo susitarimo sudarymo metu pardavėjas yra pasiskolinęs arba susitaręs pasiskolinti akciją arba skolos finansinę priemonę, kad galėtų ją pateikti atsiskaitydamas.

Reikalavimai taikomi fiziniams arba juridiniams asmenims, turintiems reikšmingų 1) su akcijomis susijusių grynųjų trumpųjų pozicijų ir 2) su valstybės skolos vertybiniais popieriais susijusių grynųjų trumpųjų pozicijų ir valstybės nepadengtų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijų.

1) Su akcijomis susijusioms grynosioms trumposioms pozicijoms nustatomas dviejų lygių informacijos atskleidimo modelis: (i) pasiekus 0,2 % ribą emitento išleisto akcinio kapitalo (0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,6 % ir t. t. proc. pokytis į vieną arba kitą pusę), apie poziciją turės būti privačiai pranešama Lietuvos bankui; (ii) pasiekus aukštesnę ribą – 0,5 % emitento išleisto akcinio kapitalo, Lietuvos bankas šią asmens pateiktą poziciją atskleis viešai.

2) Pranešimai apie su valstybės skolos vertybiniais popieriais susijusias reikšmingas grynąsias trumpąsias pozicijas turės būti teikiami Lietuvos bankui ir nebus skelbiami viešai. Reglamento įsigaliojimo dieną nustatomos dvi pradinės pranešimų ribos: (i) 0,1 proc. riba kai likusių išleistų valstybės skolos vertybinių popierių bendroji suma yra nuo 0 iki 500 milijardų eurų ir (ii) 0,5 proc. kai likusių išleistų valstybės skolos vertybinių popierių bendroji suma yra daugiau nei 500 milijardų eurų arba kai yra ateities sandorių su konkrečiais valstybės skolos vertybiniais popieriais likvidi rinka. Šiuo metu kiekvienai valstybei, išleidusiai valstybės skolos vertybinius popierius, yra nustatomos atskiros pranešimų ribos.

Reikalavimai dėl pranešimo apima ne tik trumpąsias pozicijas, kurios atsiranda prekiaujant akcijomis arba valstybės skolos vertybiniais popieriais prekybos vietose, bet ir tas, kurios atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose, ir grynąsias trumpąsias pozicijas, atsirandančias naudojant išvestines finansines priemones.

Jei pozicijos susijusios su valstybės skolos vertybiniais popieriais, reikia atsižvelgti į kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, susijusius su valstybės skolos vertybinių popierių emitentais.

Pareiga skaičiuoti turimą poziciją ir užtikrinti, kad atsiskaitymo dieną asmuo turės reikiamą kiekį finansinių priemonių yra nustatyta pačiam pozicijos turėtojui.

Informacija apie turimą poziciją Lietuvos bankui turės būti teikiama nuo lapkričio 1 d., o atsiradusią poziciją reikės pateikti ne vėliau kaip iki kitos prekybos dienos 15 val. 30 min.

Informacija turi būti teikiama užpildant šią (48.5 KB download icon) pranešimo apie turimą poziciją formą. Pranešimas turi būti teikiamas Lietuvos bankui adresu: [email protected]

Jei parduodamos nesutartos pasiskolinti akcijos, būtina, kad fizinis arba juridinis asmuo būtų sudaręs susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ta trečioji šalis patvirtino, kad akciją susitarta parduoti, ir, kai ateis terminas, ji gali akciją pateikti atsiskaitymo tikslams. Jei nesutartų pasiskolinti valstybės skolos vertybinių popierių pardavimas bus padengiamas įsigyjant valstybės skolos vertybinius popierius tą pačią dieną, laikoma, kad galima pagrįstai tikėtis, kad bus atsiskaityta nustatytu laiku. Valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turėtų būti pagrįsti interesų draudimo principu.

Su Reglamentu galite susipažinti čia

Reikalavimai pranešimui apie grynąsias trumpąsias pozicijas ir informacijos atskleidimo formos yra įtvirtinti Komisijos deleguotame reglamente Nr. 826/2012

Reikalavimai grynųjų trumpųjų pozicijų skaičiavimui čia

Rinkos dalyviams taip pat naudinga susipažinti su ESMA parengtu dokumentu „Klausiate-atsakome“, kuris detalizuoja įvairias Reglamento nuostatas, rinkos dalyviai taip pat gali teikti savo klausimus ESMA čia

Atsakomybė už Reglamento nuostatų pažeidimus fiziniams asmenims gali būti taikoma pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(5) straipsnio 1 dalį, juridiniams asmenims – pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 10 punktą.

Turėdami papildomų klausimų, kreipkitės el. paštu: [email protected] arba [email protected]