Lietuvos bankas
2013-12-14
  • Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas (kairėje) Robertui J. Shilleriui įteikė aukso monetų rinkinį  
    Nuotraukos autorius: Malvina Stankutė
11

Pasaulio finansų krizė parodė, kad nekilnojamojo turto kainų burbulai gali turėti skaudžių pasekmių ne tik bankams, bet ir valstybėms, o galiausiai – ir visiems mokesčių mokėtojams. Todėl reikalinga pertvarka, kuri padėtų užkirsti kelią naujiems burbulams, konstatuota diskusijoje su lietuvių kilmės JAV ekonomistu, šių metų Nobelio premijos laureatu, Jeilio universiteto profesoriumi Robertu J. Shilleriu.

„Finansų krizė apnuogino mūsų ekonominės sistemos trūkumus, tačiau joje yra ir esminių privalumų. Svarbu, kad Lietuva suvoktų tuos privalumus ir tęstų integracijos į pasaulio finansų sistemą procesą“, – sako R. J. Shilleris, šeštadienį dalyvavęs Vilniuje vykusioje diskusijoje „Spekuliacinės turto kainos ir platesni mūsų tikslai“.

Profesorius didelio populiarumo sulaukusiuose savo darbuose yra perspėjęs apie pastarąjį JAV nekilnojamojo turto ir praėjusio dešimtmečio pradžios technologijų įmonių akcijų burbulus. 2013 m. jam įteikta Nobelio ekonomikos premija už empirinę turto kainų analizę.

„Profesoriaus įžvalgos labai vertingos. Jų pagrindu iš esmės pasikeitė centrinių bankų požiūris į turto kainas. Šiuo metu visame pasaulyje yra peržiūrimas centrinių bankų reguliavimo priemonių arsenalas, papildant jį priemonėmis, kurios leistų užbėgti burbulų formavimuisi už akių. Tuo keliu žengia ir Lietuva“, – sako diskusijoje su Nobelio premijos laureatu dalyvavęs Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Pasak M. Jurgilo, jau inicijuoti įstatymų pakeitimai, suteiksiantys Lietuvos bankui įgaliojimus vykdyti ne tik atskirų finansų įstaigų priežiūrą, bet ir nustatyti, stebėti ir vertinti kylančias grėsmes šalies finansų sistemos lygiu. Vadinamosios makroprudencinės politikos priemonės padės užkirsti kelią besiformuojantiems naujiems burbulams ir sušvelninti neigiamą jų poveikį Lietuvos ekonomikai.

Karjeros aukštumų pasaulyje ir Lietuvoje pasiekusių lietuvių tinklo „Globalios Lietuvos lyderiai“ renginio, prie kurio prisidėjo ir Lietuvos bankas, metu M. Jurgilas lietuvių kilmės Nobelio premijos laureatui įteikė trijų aukso monetų rinkinį, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui.

 rinkinys.jpg
Aukso monetų rinkinys Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti (Lietuvos banko nuotr.)