Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 343,1 mln. litų (2 706,0 mln. eurų, arba 3 526,9 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 234,2 mln. litų, arba 2,6 procento.

2005 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 343,1 mln. litų
(2 706,0 mln. eurų, arba 3 526,9 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 234,2 mln. litų, arba 2,6 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: padidėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (160,1 mln. litų), padidėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui (134,5 mln. litų), padidėję kiti grynieji įsipareigojimai (29,0 mln. litų) ir padidėjusios kredito įstaigų privalomosios atsargos ir kitos lėšos Lietuvos banke (24,4 mln. litų).

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio sumažėjimas 113,8 mln. litų. 

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Piniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 123 594,02 638,19 108,9206,30,1860,20,18 902,41 256,648,41 208,27 645,8--
2005 013 526,92 706,09 343,1208,60,1860,80,19 133,6982,0450,0532,08 151,6--
2005 01 - 12
Pokytis:mln. Lt-67,167,8234,22,3-0,60,0231,2-274,6401,6-676,2505,8--
procentais-1,92,62,61,1-276,22,72,6-21,9830,0-56,06,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.