Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien Lietuvos banko interneto svetainėje pradedamas skelbti Statistinis Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašas, kuris bus atnaujinamas kiekvieno mėnesio pradžioje.

Šiandien Lietuvos banko interneto svetainėje pradedamas skelbti Statistinis Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašas, kuris bus atnaujinamas kiekvieno mėnesio pradžioje.

Į Statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą be centrinio banko įtraukiamos pinigus kuriančiam sektoriui priklausiančios Lietuvoje reziduojančios finansinės institucijos, kurios priima indėlius ir (arba) indėliams artimus pakaitus iš subjektų, kurie nėra pinigų finansinės institucijos, ir savo sąskaita teikia paskolas ir (arba) investuoja į vertybinius popierius. Lietuvos pinigų finansinių institucijų sektorius apima Lietuvos banką, komercinius bankus, užsienio bankų skyrius, Lietuvos centrinę kredito uniją, kredito unijas ir dalį kolektyvinio investavimo subjektų ? pinigų rinkos fondus.

Sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Europos centrinio banko (ECB) nuostatas. ECB nuo 2004 m. gegužės 1 d. į jo skelbiamą Statistinį Europos Sąjungos šalių pinigų finansinių institucijų sąrašą įtrauks visų naujai įstojusių šalių pinigų finansines institucijas.