Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 19,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 53,5 mln. litų, o privalomosios atsargos užsienio valiutomis

2003 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 19,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 53,5 mln. litų, o privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 7,7 ir 24,5 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 88,4 ir 140,4 mln. litų.

Užsienio turtą 30,0 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams valiutos 131,2 mln. litų sumai daugiau negu nupirko. Užsienio turtą 60,8 mln. litų padidino atpirkimo sandoriai su nerezidentais
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 062003 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 311,58 223,1-88,4-1,1
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
8,18,30,21,9
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
10,210,20,00,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS252,4250,4-2,0-0,8
IŠ VISO TURTO8 587,68 497,4-90,2-1,1
PINIGŲ ATSARGA5 632,85 612,9-19,9-0,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 589,44 613,924,50,5
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI190,2251,060,831,9
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 987,01 846,5-140,4-7,1
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,828,80,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS700,4698,4-2,0-0,3
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI48,459,811,423,5
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 587,68 497,4-90,2-1,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 062003 07Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
170,3166,1-4,2-2,5

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.