Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Nutarta išduoti leidimą Latvijos Respublikos akcinės bendrovės RIETUMU BANKA atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje. Leidimą Latvijos AB RIETUMU BANKA steigti atstovybę Lietuvos bankas valdyba išdavė 2003 m. liepos 3 d., banko atstovybė valstybinėje įmonėje Registrų centre įregistruota 2003 m. liepos 22 d.

1. Nutarta išduoti leidimą Latvijos Respublikos akcinės bendrovės RIETUMU BANKA atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje.

Leidimą Latvijos AB RIETUMU BANKA steigti atstovybę Lietuvos bankas valdyba išdavė 2003 m. liepos 3 d., banko atstovybė valstybinėje įmonėje Registrų centre įregistruota 2003 m. liepos 22 d.

Latvijos bankas licenciją kreditinės įstaigos veiklai AB RIETUMU BANKA išdavė 1992 m. gegužės 5 d. Šio banko įstatinis kapitalas - 20 346 375 Latvijos latų arba 106 061 583,6 litų (Latvijos latai į litus perskaičiuoti pagal 2002 m. birželio 2 d. valiutų kursus).

Pastaba: informaciją apie AB RIETUMU BANKA galima rasti šio banko interneto svetainėje http://www.rietumu.lv

2. Nutarta leisti Palangos kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, patvirtintus 2003 m. birželio 18 d. įvykusiame neeiliniame kredito unijos visuotiniame narių susirinkime. Pakeitimai susiję su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu.

3. Nutarta išduoti licencijas Naftininkų kredito unijos ir kredito unijos „Verslo gija“ veiklai.

Naftininkų kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota fizinių asmenų - AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų ir AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjungos narių kredito įstaiga. Be fizinių asmenų, Naftininkų kredito unijos nariu taip pat yra vienas juridinis asmuo - AB „Mažeikių nafta“ profesinė sąjunga.

Kredito unija „Verslo gija“ yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota fizinių asmenų, priklausančių 2002 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus savivaldybėje įregistruotai Nacionalinei verslininkų ir verslo organizacijų asociacijai, kredito įstaiga.