Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 265,8 mln. litų, arba 1,7 procento, o per metus padidėjo 2,6 mlrd. litų arba 19,8 procento. Pinigai apyvartoje birželio mėnesį padidėjo 92,7 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo

2003 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 265,8 mln. litų, arba 1,7 procento, o per metus padidėjo 2,6 mlrd. litų arba 19,8 procento.

Pinigai apyvartoje birželio mėnesį padidėjo 92,7 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 148,1 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 61,8 ir 119,5 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 105,4 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 61,9 ir 32,3 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 80,4 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių ir nefinansinių privačių įmonių atitinkamai sumažėjo 34,0 ir 110,4 mln. litų, o fizinių asmenų padidėjo 54,9 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas birželio mėn. sumažėjo 158,7 mln. litų, iš jo užsienio turtas padidėjo 206,8 mln. litų ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo 365,4 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 537,3 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo atitinkamai 144,8 ir 404,0 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 052003 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 414,27 255,5-158,7-2,1
Užsienio turtas10 428,010 634,8206,82,0
Įsipareigojimai užsieniui3 013,93 379,3365,412,1
VIDAUS KREDITAS9 410,29 947,5537,35,7
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-133,611,2144,8-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams330,8333,72,90,9
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
212,4194,8-17,6-8,3
Pretenzijos privačiam sektoriui7 863,38 267,3404,05,1
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 137,41 140,63,20,3
PINIGAI8 768,09 008,8240,82,7
Pinigai apyvartoje4 084,44 177,192,72,3
Indėliai iki pareikalavimo4 683,64 831,7148,13,2
KVAZIPINIGAI6 547,26 572,225,00,4
Indėliai užsienio valiutomis3 423,13 342,8-80,4-2,3
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 124,13 229,5105,43,4
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 509,11 622,0112,97,5

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.