Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 388,6 mln. litų, iš jos privalomosios atsargos užsienio valiutomis, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 17,1 ir 147,3 ir 219,2 mln. litų.

2003 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 388,6 mln. litų, iš jos privalomosios atsargos užsienio valiutomis, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 17,1 ir 147,3 ir 219,2 mln. litų. Užsienio turtas per mėnesį padidėjo 184,9 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 158,2 mln. litų.

Užsienio turtą 45,3 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų valiutos 156,6 mln. litų sumai daugiau negu pardavė. Užsienio turtą 30,2 mln. litų sumažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 052003 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 126,68 311,5184,92,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,78,10,45,2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,210,2-4,0-28,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS245,8252,46,52,7
IŠ VISO TURTO8 399,88 587,6187,82,2
PINIGŲ ATSARGA5 244,35 632,8388,67,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 442,14 589,4147,33,3
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI220,8190,2-30,6-13,8
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 145,11 987,0-158,2-7,4
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,728,80,10,4
KAPITALO SĄSKAITOS703,6700,4-3,3-0,5
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI57,248,4-8,9-15,5
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 399,88 587,6187,82,2

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 052003 06Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
173,9170,3-3,6-2,1

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.