Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 291,7 mln. litų, arba 1,9 procento, o per metus padidėjo 2,4 mlrd. litų arba 18,2 procento.Pinigai apyvartoje gegužės mėnesį padidėjo 154,9 mln. litų, indėliai iki

2003 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 291,7 mln. litų, arba 1,9 procento, o per metus padidėjo 2,4 mlrd. litų arba 18,2 procento.

Pinigai apyvartoje gegužės mėnesį padidėjo 154,9 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 99,3 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 145,0 mln. litų, o nepelno organizacijų sumažėjo 43,8 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 91,2 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 58,0 ir 45,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 53,7 mln. litų, iš jų fizinių asmenų sumažėjo 130,9 mln. litų, o nefinansinių valstybinių įmonių ir nefinansinių privačių įmonių atitinkamai padidėjo 22,1 ir 62,9 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas gegužės mėn. padidėjo 119,9 mln. litų, iš jo užsienio turtas sumažėjo 128,1 mln. litų ir įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 248,0 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 276,3 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 63,3, 193,6 ir 25,2 mln. litų. 

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 042003 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 294,27 414,2119,91,6
Užsienio turtas10 556,110 428,0-128,1-1,2
Įsipareigojimai užsieniui3 261,93 013,9-248,0-7,6
VIDAUS KREDITAS9 133,99 410,2276,33,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-196,9-133,663,332,1
Pretenzijos vietiniams valdymo organams328,2330,82,50,8
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
220,7212,4-8,2-3,7
Pretenzijos privačiam sektoriui7 669,77 863,3193,62,5
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 112,21 137,425,22,3
PINIGAI8 513,98 768,0254,23,0
Pinigai apyvartoje3 929,54 084,4154,93,9
Indėliai iki pareikalavimo4 584,34 683,699,32,2
KVAZIPINIGAI6 509,76 547,237,50,6
Indėliai užsienio valiutomis3 476,83 423,1-53,7-1,5
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 032,93 124,191,23,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 404,61 509,1104,57,4

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.