Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 67,5 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai sumažėjo 187,5 ir 11,3 mln. litų, o išleisti į

2003 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 67,5 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai sumažėjo 187,5 ir 11,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 132,1 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį atitinkamai sumažėjo 147,7 ir 10,5 mln. litų.

Užsienio turtą 122,1 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir 89,0 mln. litų sumažėję atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Užsienio turtą didino tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų valiutos 34,2 mln. litų daugiau negu pardavė.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 042003 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 274,38 126,6-147,7-1,8
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,77,7-0,0-0,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,214,20,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS230,8245,815,06,5
IŠ VISO TURTO8 532,48 399,8-132,6-1,6
PINIGŲ ATSARGA5 311,75 244,3-67,5-1,3
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 310,04 442,1132,13,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI309,2220,8-88,5-28,6
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 155,72 145,1-10,5-0,5
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,728,70,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS657,2703,646,57,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI69,957,2-12,6-18,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 532,48 399,8-132,6-1,6

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 042003 05Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
181,6173,9-7,8-4,3

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.