Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 322,8 mln. litų (2 700,1 mln. eurų arba 2 887,5 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 948,0 mln. litų arba 11,3 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios

2003 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 322,8 mln. litų (2 700,1 mln. eurų arba 2 887,5 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 948,0 mln. litų arba 11,3 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos už 134,0 mln. litų daugiau, nei nupirko bei atpirkimo sandorių su nerezidentais mažėjimas 226,3 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 022 616,32 425,58 374,8207,20,1860,00,18 167,41 465,0200,71 264,36 702,4--
2003 032 887,52 700,19 322,8201,60,18613,30,19 107,81 476,7191,61 285,17 631,1--
2003 03 - 02
Pokytis:mln. Lt271,2274,6948,0-5,6-13,30,0940,311,7-9,120,7928,6--
procentais10,411,311,3-2,7-31671,20,511,50,8-4,51,0 k13,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.