Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 61,6 mln. litų, arba 0,4 procento, o per metus padidėjo 2,0 mlrd. litų arba 15,7 procento.Pinigai apyvartoje vasario mėnesį padidėjo 39,9 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 118,7 mln. litų

2003 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 61,6 mln. litų, arba 0,4 procento, o per metus padidėjo 2,0 mlrd. litų arba 15,7 procento.

Pinigai apyvartoje vasario mėnesį padidėjo 39,9 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 118,7 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 88,0 ir 45,9 mln. litų, o vietinės valdžios institucijų ir nefinansinių valstybinių įmonių sumažėjo atitinkamai 13,9 ir 2,9 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais sumažėjo 31,2 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir nebankinių finansinių institucijų sumažėjo atitinkamai 99,4 ir 4,8 mln. litų, o fizinių asmenų ir nefinansinių valstybinių įmonių padidėjo atitinkamai 44,9 ir 28,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 65,8 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų sumažėjo atitinkamai 27,4 ir 41,7 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas vasario mėn. sumažėjo 209,0 mln. litų, iš jo užsienio turtas sumažėjo 87,4 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui padidėjo 121,6 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 184,4 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 81,7 mln. litų. Pretenzijos vietiniams valdymo organams, privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 31,2, 129,3 ir 104,7 mln. litų. Pretenzijų privačiam sektoriui didėjimą lėmė paskolų verslui ir fiziniams asmenims padidėjimas atitinkamai 94,7 ir 39,5 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 012003 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 856,26 647,2-209,0-3,0
Užsienio turtas10 344,410 257,1-87,4-0,8
Įsipareigojimai užsieniui3 488,23 609,9121,63,5
VIDAUS KREDITAS9 114,69 299,0184,42,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
313,7232,0-81,7-26,0
Pretenzijos vietiniams valdymo organams292,0323,331,210,7
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
224,9225,91,00,4
Pretenzijos privačiam sektoriui7 299,17 428,3129,31,8
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
984,81 089,5104,710,6
PINIGAI8 099,48 258,0158,62,0
Pinigai apyvartoje3 875,33 915,239,91,0
Indėliai iki pareikalavimo4 224,14 342,8118,72,8
KVAZIPINIGAI6 337,06 240,0-97,0-1,5
Indėliai užsienio valiutomis3 352,73 286,9-65,8-2,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 984,32 953,2-31,2-1,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 534,31 448,2-86,2-5,6

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.