Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,1 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 115,6 mln. litų, iš jos komercinių bankų indėliai litais sumažėjo 129,1 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 3,6 mln. litų.

2003 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,1 mlrd. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 115,6 mln. litų, iš jos komercinių bankų indėliai litais sumažėjo 129,1 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 3,6 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 254,0 ir 177,7 mln. litų.

Pinigų atsargą 182,2 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, 65,9 mln. litų didino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais. Pagrindinė užsienio turto didėjimo priežastis buvo 297,5 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Užsienio turtą mažino tai, kad Lietuvos bankas grąžino visą Tarptautinio valiutos fondo paskolos likutį - 39,2 mln. SST.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 122003 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 948,48 202,3254,03,2
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,87,8-0,0-0,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
15,815,8-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS250,1213,6-36,5-14,6
IŠ VISO TURTO8 228,98 446,4217,52,6
PINIGŲ ATSARGA5 168,05 052,4-115,6-2,2
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 217,94 221,43,60,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI371,9493,9121,932,8
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 950,32 128,0177,79,1
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,528,50,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS675,0704,429,44,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI35,139,24,111,6
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 228,98 446,4217,52,6

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 122003 01Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui175,6--175,6-
TVF paskolos Finansų ministerijai
223,9216,9-7,0-3,1

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.