Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 376,9 mln. litų, arba 2,6 procento.Pinigai apyvartoje gruodžio mėnesį padidėjo 207,3 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 191,4 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių

2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 376,9 mln. litų, arba 2,6 procento.

Pinigai apyvartoje gruodžio mėnesį padidėjo 207,3 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 191,4 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 142,6 ir 203,1 mln. litų, o vietinės valdžios institucijų sumažėjo 153,2 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 194,5 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 106,1 ir 66,2 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 216,2 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų sumažėjo atitinkamai 47,7 ir 133,7 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas gruodžio mėn. sumažėjo 204,1 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 85,0 ir 289,1 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 658,5 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 177,8 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 438,2 mln. litų, iš jų paskolos verslui ir fiziniams asmenims padidėjo atitinkamai 370,7 ir 65,7 mln. litų.

2002 metais pinigų kiekis P2 padidėjo 2,1 mlrd. litų, arba 16,9 procento. Iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 836,5 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 748,4 mln. litų, terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 1,1 mlrd. litų, o indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 567,7 mln. litų. Grynasis užsienio turtas per metus padidėjo 585,8 mln. litų. Vidaus kreditas 2002 metais padidėjo 1,7 mlrd. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei bei privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 153,3 mln. litų, pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 1,7 mlrd. litų bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 189,2 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 112002 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 216,07 011,9-204,1-2,8
Užsienio turtas10 260,210 345,185,00,8
Įsipareigojimai užsieniui3 044,23 333,3289,19,5
VIDAUS KREDITAS8 587,69 246,1658,57,7
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
366,3544,1177,848,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams285,4302,517,06,0
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
226,9197,8-29,1-12,8
Pretenzijos privačiam sektoriui6 783,07 221,3438,26,5
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
925,9980,554,65,9
PINIGAI7 930,68 329,2398,65,0
Pinigai apyvartoje3 549,13 756,4207,35,8
Indėliai iki pareikalavimo4 381,54 572,8191,44,4
KVAZIPINIGAI6 527,16 505,4-21,7-0,3
Indėliai užsienio valiutomis3 829,93 613,7-216,2-5,6
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 697,32 891,7194,57,2
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 345,81 423,377,55,8

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.