Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų, per mėnesį ji padidėjo 389,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 344,8 mln. litų. Užsienio turtas per mėnesį padidėjo 328,7 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 62,9 mln. litų.

2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų, per mėnesį ji padidėjo 389,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 344,8 mln. litų. Užsienio turtas per mėnesį padidėjo 328,7 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 62,9 mln. litų.

Pagrindinė pinigų atsargos ir užsienio turto didėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 429,4 mln. litų sumai daugiau negu nupirko. Be to, pinigų atsargą 57,8 mln. litų padidino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis. Užsienio valiutos grynasis pardavimas kitiems nei centrinė vyriausybė ar komerciniai bankai rezidentams pinigų atsargą ir užsienio turtą mažino.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 112002 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 619,77 948,4328,74,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,67,80,22,5
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
15,815,80,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS252,6250,1-2,5-1,0
IŠ VISO TURTO7 902,58 228,9326,44,1
PINIGŲ ATSARGA4 778,75 168,0389,38,1
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
3 873,14 217,9344,88,9
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI391,6371,9-19,7-5,0
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 013,21 950,3-62,9-3,1
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,028,50,62,1
KAPITALO SĄSKAITOS655,0675,020,13,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI36,035,1-0,9-2,4
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ7 902,58 228,9326,44,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 112002 12Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui189,2175,6-13,6-7,2
TVF paskolos Finansų ministerijai
239,0223,9-15,2-6,3

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.