Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 250,1 mln. litų arba 1,8 procento, o per metus - 2,5 mlrd. litų arba 21,0 procento.Pinigai apyvartoje lapkričio mėn. padidėjo 92,9 mln. litų. Pinigai apyvartoje lapkričio mėn. padidėjo 92,9 mln. litų. Indėliai

2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 250,1 mln. litų arba 1,8 procento, o per metus - 2,5 mlrd. litų arba 21,0 procento.

Pinigai apyvartoje lapkričio mėn. padidėjo 92,9 mln. litų. Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 159,2 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 78,5 ir 61,2 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 62,2 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 51,1 ir 51,0 mln. litų, o nefinansinių privačių įmonių sumažėjo 37,9 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 64,1 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų sumažėjo atitinkamai 39,3 ir 55,0 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų padidėjo 30,6 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas sumažėjo 41,3 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai sumažėjo 104,4 ir 63,0 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 451,0 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 190,2 mln. litų bei pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 209,0 ir 32,5 mln. litų. Pretenzijų privačiam sektoriui didėjimą lėmė padidėjusios paskolos nefinansinėms privačioms įmonės ir fiziniams asmenims atitinkamai 161,5 ir 52,2 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 102002 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 257,37 216,0-41,3-0,6
Užsienio turtas10 364,510 260,2-104,4-1,0
Įsipareigojimai užsieniui3 107,23 044,2-63,0-2,0
VIDAUS KREDITAS8 136,68 587,6451,05,5
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
176,0366,3190,2108,1
Pretenzijos vietiniams valdymo organams261,1285,424,49,3
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
232,0226,9-5,1-2,2
Pretenzijos privačiam sektoriui6 574,06 783,0209,03,2
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
893,4925,932,53,6
PINIGAI7 678,57 930,6252,13,3
Pinigai apyvartoje3 456,23 549,192,92,7
Indėliai iki pareikalavimo4 222,34 381,5159,23,8
KVAZIPINIGAI6 529,16 527,1-2,0-0,0
Indėliai užsienio valiutomis3 894,03 829,9-64,1-1,6
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 635,12 697,362,22,4
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 186,21 345,8159,613,5

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.