Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4,8 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 34,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 67,4 mln. litų. Pinigų atsargos kaitą lėmė bazinės

2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4,8 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 34,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 67,4 mln. litų. Pinigų atsargos kaitą lėmė bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais (sumažino 69,7 mln. litų), operacijos su centrinės valdžios institucijomis (padidino 73,7 mln. litų) ir privalomųjų atsargų užsienio valiutomis kaita (padidino 34,1 mln. litų).

Per mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai sumažėjo 153,0 ir 205,9 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo daugiausia dėl to, kad vyriausybė grąžino užsieniui dalį paskolų ir sumokėjo palūkanas už paskolas ir vertybinius popierius.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 102002 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 772,77 619,7-153,0-2,0
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,67,60,11,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,115,81,712,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS257,3252,6-4,7-1,8
IŠ VISO TURTO8 058,57 902,5-156,0-1,9
PINIGŲ ATSARGA4 744,54 778,734,30,7
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai
3 805,63 873,167,41,8
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI393,7391,6-2,1-0,5
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 219,22 013,2-205,9-9,3
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,028,0--
KAPITALO SĄSKAITOS645,8655,09,21,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI27,436,08,631,4
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 058,57 902,5-156,0-1,9

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.