Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 744,5 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 458,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 109,7 mln. litų. Pinigų atsargą 278,2 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais

2002 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 744,5 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 458,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 109,7 mln. litų. Pinigų atsargą 278,2 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais ir 171,0 mln. litų padidino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Užsienio turtas per mėnesį padidėjo 252,2 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 207,8 mln. litų. Užsienio turtą 278,2 mln. litų padidino grynasis užsienio valiutų pirkimas iš komercinių bankų, o 36,8 mln. litų sumažino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 092002 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 520,57 772,7252,23,4
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,67,60,00,3
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,114,10,00,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS268,4257,3-11,1-4,1
IŠ VISO TURTO7 817,38 058,5241,23,1
PINIGŲ ATSARGA4 285,94 744,5458,610,7
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai
3 695,93 805,6109,73,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI409,9393,7-16,2-4,0
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 427,02 219,2-207,8-8,6
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,028,0--
KAPITALO SĄSKAITOS648,8645,8-3,0-0,5
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI17,827,49,653,7
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ7 817,38 058,5241,23,1

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.