Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 425,0 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 200,9 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 35,5 mln. litų. Pinigų atsargą 173,5 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais

2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 425,0 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 200,9 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 35,5 mln. litų. Pinigų atsargą 173,5 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais, 37,2 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su kitais klientais ir 23,5 mln. litų sumažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Užsienio turtas padidėjo 98,4 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 84,7 mln. litų. Užsienio turtą 173,5 mln. litų padidino grynasis užsienio valiutos pirkimas iš komercinių bankų ir 108,2 mln. litų sumažino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 072002 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 312,67 411,098,41,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,67,5-0,1-1,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,114,10,00,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS251,7259,78,03,2
IŠ VISO TURTO7 592,77 699,0106,31,4
PINIGŲ ATSARGA4 224,14 425,0200,94,8
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai
3 596,73 632,135,51,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI400,9400,5-0,5-0,1
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 289,72 205,0-84,7-3,7
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS27,827,8--
KAPITALO SĄSKAITOS590,7616,625,94,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI59,524,1-35,3-59,4
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ7 592,77 699,0106,31,4

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.