Lietuvos bankas
2010-09-22
Didžiojoje Britanijoje leidžiamas ir visame pasaulyje platinamas centrinės bankininkystės tematiką nagrinėjantis žurnalas „Central Banking“ naujausiame numeryje paskelbė du straipsnius, kuriuose pateikė centrinių bankų interneto svetainių tyrimų apibendrinimus bei

Didžiojoje Britanijoje leidžiamas ir visame pasaulyje platinamas centrinės bankininkystės tematiką nagrinėjantis žurnalas „Central Banking“ naujausiame numeryje paskelbė du straipsnius, kuriuose pateikė centrinių bankų interneto svetainių tyrimų apibendrinimus bei išvadas.

Steve Hanke ir Matt Sekerke straipsnyje „Slaptumo uždanga“ (A shroud of secrecy) skelbiamo 144 pasaulio centrinių bankų interneto svetainių tyrimo duomenimis, Lietuvos banko interneto svetainė yra viena iš 16 centrinių bankų svetainių, atitinkančių visus skaidrumui keliamus reikalavimus.

Brent Eades straipsnyje, „Centriniai bankai internete: kodėl mes ten esame?“ (Central banks on the web: why are we there?), teigiama, kad geriausią stiliaus ir turinio įspūdį daro mažesnių šalių centrinių bankų interneto svetainės, o Lietuvos banko interneto svetainė išskirta kaip viena iš pavyzdinių.

Naują interneto svetainę Lietuvos bankas pristatė 2002 m. birželio mėn. viduryje. Naujo dizaino svetainėje buvo žymiai praplėstas informacijos turinys, įdiegti interneto vartotojams patogūs technologiniai sprendimai, naujienų ir statistinių duomenų prenumeratos elektroniniu paštu sistema, nuolat pateikiama įvairi ir naujausia turima informacija.