Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 520,7 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje, indėliai iki pareikalavimo ir indėliai užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 70,2, 372,0 ir 77,0 mln. litų, o terminuotieji ir

2002 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 520,7 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje, indėliai iki pareikalavimo ir indėliai užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 70,2, 372,0 ir 77,0 mln. litų, o terminuotieji ir taupomieji indėliai beveik nepakito.

Grynasis užsienio turtas liepos mėn. sumažėjo 386,2 mln. litų. Vidaus kreditas padidėjo 866,4 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 730,7 mln. litų, ir pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 137,7 mln. litų. Pagrindinė grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams didėjimo priežastis buvo ta, kad Vyriausybė panaudojo Lietuvos banke turimas lėšas, tam kad išpirktų 1997 m. laidos 200 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 062002 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 638,27 252,0-386,2-5,1
Užsienio turtas10 534,510 277,2-257,3-2,4
Įsipareigojimai užsieniui2 896,33 025,2128,94,4
VIDAUS KREDITAS6 515,57 381,9866,413,3
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-603,5127,2730,7-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams236,2239,93,71,6
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
197,9190,3-7,6-3,8
Pretenzijos privačiam sektoriui5 885,76 023,4137,72,3
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
799,2801,22,00,2
PINIGAI6 771,77 213,8442,26,5
Pinigai apyvartoje3 208,83 279,070,22,2
Indėliai iki pareikalavimo3 562,93 934,9372,010,4
KVAZIPINIGAI6 239,26 317,878,61,3
Indėliai užsienio valiutomis3 758,43 835,377,02,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 480,82 482,41,60,1
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 142,81 102,4-40,5-3,5

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.