Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien Lietuvos banke lankėsi Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Leszekas Balcerowiczius (Leszek Balcerowicz). Kartu su juo atvyko Bankų priežiūros inspektorato generalinis inspektorius Wojciechas Kwasniakas (Wojciech Kwasniak)

Šiandien Lietuvos banke (LB) lankėsi Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Leszekas Balcerowiczius (Leszek Balcerowicz). Kartu su juo atvyko Bankų priežiūros inspektorato generalinis inspektorius Wojciechas Kwasniakas (Wojciech Kwasniak) ir inspektavimo skyriaus direktoriaus pavaduotojas Piotras Bednarskis (Piotr Bednarski).

Susitikimo metu L. Balcerowiczius ir LB valdybos pirmininkas R. Šarkinas pasirašė sutartį Dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje. 

Sutartimi siekiama stiprinti dviejų šalių atsakingų bankų priežiūros institucijų bendradarbiavimą, koordinuoti jų veiklą, keistis informacija ir sudaryti sąlygas efektyviai vykdyti konsoliduotą bankų priežiūrą.

Tokios bendradarbiavimo sutartys taip pat pasirašytos su Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Baltarusijos kredito įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis.