Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 280,8 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 218,8 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą pinigai padidėjo 269,6 mln. litų. Pinigų atsargą 527,6 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais

2002 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 280,8 mln. litų. Per mėnesį ji padidėjo 218,8 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą pinigai padidėjo 269,6 mln. litų. Pinigų atsargą 527,6 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais, o operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir komercinių bankų korespondentinių sąskaitų pokytis sumažino atitinkamai 296,0 ir 37,9 mln. litų.

Užsienio turtas padidėjo 252,3 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 207,6 mln. litų. Užsienio turtą padidino grynasis užsienio valiutos pirkimas iš komercinių bankų ir 196,0 mln. litų sumažino atpirkimo sandorių su nerezidentais pokytis. Pastarasis pokytis didžiąja dalimi lėmė ir įsipareigojimų užsieniui sumažėjimą. Centrinės vyriausybės indėliai užsienio valiutomis padidėjo 252,4 mln. litų, o litais sumažėjo 5,6 mln. litų.

Analitinis Lietuvos banko balansas (2002 m. birželis) 

Lietuvos banko balansas

2002/05

2002/06

pokytis

pokytis, %

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)

UŽSIENIO TURTAS

7,909.7

8,162.1

252.3

3.2

PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI

6.8

6.8

PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI

7.2

7.3

0.1

1.8

PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS

14.1

14.1

0.0

0.0

PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS INSTITUCIJOMS

KITAS TURTAS

242.1

251.8

9.7

4.0

IŠ VISO TURTO

8,179.8

8,441.9

262.2

3.2

PINIGŲ ATSARGA

4,062.0

4,280.8

218.8

5.4

iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai

3,220.2

3,489.8

269.6

8.4

ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI

612.7

405.1

-207.6

-33.9

CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI

2,874.4

3,121.1

246.8

8.6

UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS

27.7

27.8

0.1

0.4

KAPITALO SĄSKAITOS

580.0

578.4

-1.6

-0.3

KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

22.9

28.6

5.7

24.9

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ

8,179.8

8,441.9

262.2

3.2

Pastabos

PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.

KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.