Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. spalio mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 33,1 mlrd. litų. Per mėnesį jie sumažėjo 367,3 mln. litų (dėl sandorių - 368,2 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 23,4 procento. Pinigai

2006 m. spalio mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 33,1 mlrd. litų. Per mėnesį jie sumažėjo 367,3 mln. litų (dėl sandorių – 368,2 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 23,4 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per mėnesį padidėjo 0,9 mln. litų (dėl sandorių – 3,4 mln. litų) ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygūs 32,6 mlrd. litų. Metinis P2 augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 22,8 procento. Pinigai P1 per mėnesį padidėjo 80,5 mln. litų (dėl sandorių – 82,1 mln. litų) ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygūs 22,5 mlrd. litų, o per metus padidėjo 23,7 procento.

Spalio mėn. P3 sumažėjimą dėl sandorių lėmė tai, kad skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų sumažėjo 371,6 mln. litų, sutarto iki 2 metų termino indėliai – 62,1 mln. litų, o įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai – 16,7 mln. litų. Tačiau P3 didino dėl sandorių 50,6 mln. litų padidėję grynieji pinigai apyvartoje ir 31,5 mln. litų padidėję vienadieniai indėliai.

Spalio mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo 1,1 mlrd. litų, o vidaus kreditas padidėjo 1,2 mlrd. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai spalio mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Grynasis išorės turtas per metus sumažėjo 84,8 procento, o vidaus kreditas padidėjo 49,3 procento. Spalio mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo todėl, kad 1,3 mlrd. litų sumažėjo kitų PFI grynasis išorės turtas.

Spalio mėn. vidaus kredito padidėjimą lėmė 1,4 mlrd. litų dėl sandorių padidėjusios PFI paskolos kitiems rezidentams. Šių paskolų metinis augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 54,1 procento. Kitų PFI suteiktos paskolos nefinansinėms korporacijoms padidėjo 659,9 mln. litų, o jų metinis augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 46,4 procento. Paskolos namų ūkiams per mėnesį dėl sandorių padidėjo 622,4 mln. litų, o spalio mėn. pabaigoje jos per metus padidėjo 75,3 procento. Vartojamosios paskolos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 52,3 mln. litų, paskolos būstui įsigyti – 380,9 mln. litų, o kitos paskolos – 189,2 mln. litų. Paskolų būstui įsigyti metinis augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 67,8 procento.

Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 93,7 mln. litų, o spalio mėn. pabaigoje jie per metus sumažėjo 1,8 procento. Ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai per mėnesį padidėjo 166,1 mln. litų, o jų metinis augimo tempas spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 40,3 procento. Spalio mėn. ilgesnės trukmės PFI finansinių įsipareigojimų padidėjimą lėmė dėl sandorių 180,8 mln. litų padidėjęs kapitalas ir atsargos bei 0,7 mln. litų padidėję sutarto nuo 2 metų termino indėliai. Tačiau šiuos įsipareigojimus mažino 15,4 mln. litų sumažėję skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų.

Pinigų ir kitų PFI balanso statistika