Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. spalio mėn. Lietuvos banko išorės turtas padidėjo 223,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,1 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas padidėjo 226,9 mln. litų.

2006 m. spalio mėn. Lietuvos banko išorės turtas padidėjo 223,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,1 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas padidėjo 226,9 mln. litų.

Spalio mėn. grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 112,9 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 7,5 mlrd. litų. Rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį dėl sandorių padidėjo 95,2 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 3,8 mlrd. litų. Iš jų kitų PFI indėliai dėl sandorių padidėjo 34,3 mln. litų ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygūs 2,3 mlrd. litų. Centrinės valdžios indėliai padidėjo 60,8 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 1,5 mlrd. litų.

Kapitalas ir atsargos per mėnesį dėl sandorių padidėjo 14,0 mln. litų ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygūs 986,0 mln. litų.

Spalio mėn. išorės įsipareigojimai padidėjo 14,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 138,5 mln. litų. Nerezidentų PFI (bankų) indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 88,8 mln. litų, o ne PFI (ne bankų) indėliai padidėjo 103,3 mln. litų.

Lietuvos banko balanso statistika