Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 33,4 mlrd. litų. Per mėnesį jie sumažėjo 142,6 mln. litų (dėl sandorių - 188,0 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 27,1 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per

2006 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 33,4 mlrd. litų. Per mėnesį jie sumažėjo 142,6 mln. litų (dėl sandorių – 188,0 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 27,1 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per mėnesį sumažėjo 15,1 mln. litų (dėl sandorių – 54,9 mln. litų) ir rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygūs 32,6 mlrd. litų. Metinis P2 augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 24,7 procento. Pinigai P1 per mėnesį sumažėjo 78,2 mln. litų (dėl sandorių – 100,3 mln. litų) ir rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygūs 22,4 mlrd. litų, o per metus padidėjo 24,6 procento.

Rugsėjo mėn. P3 sumažėjimą dėl sandorių lėmė tai, kad vienadieniai indėliai sumažėjo 214,1 mln. litų, skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų – 133,1 mln. litų, o įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai – 4,2 mln. litų. Tačiau P3 didino dėl sandorių 113,8 mln. litų padidėję grynieji pinigai apyvartoje ir 49,6 mln. litų padidėję sutarto iki 2 metų termino indėliai.

Rugsėjo mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo 918,5 mln. litų, o vidaus kreditas padidėjo 1,3 mlrd. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai rugsėjo mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Grynasis išorės turtas per metus sumažėjo 67,3 procento, o vidaus kreditas padidėjo 51,1 procento. Rugsėjo mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo todėl, kad 1,5 mlrd. litų sumažėjo kitų PFI grynasis išorės turtas.

Rugsėjo mėn. vidaus kredito padidėjimą lėmė 1,2 mlrd. litų dėl sandorių padidėjusios PFI paskolos kitiems rezidentams. Šių paskolų metinis augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 55,5 procento. Kitų PFI suteiktos paskolos nefinansinėms korporacijoms padidėjo 642,1 mln. litų, o jų metinis augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 47,6 procento. Paskolos namų ūkiams per mėnesį dėl sandorių padidėjo 611,1 mln. litų, o rugsėjo mėn. pabaigoje jos per metus dėl sandorių padidėjo 77,0 procento. Vartojamosios paskolos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 68,1 mln. litų, paskolos būstui įsigyti – 386,0 mln. litų, o kitos paskolos ? 157,0 mln. litų. Paskolų būstui įsigyti metinis augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 70,3 procento.

Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių padidėjo 561,5 mln. litų, tačiau rugsėjo mėn. pabaigoje jie per metus sumažėjo 15,2 procento. Ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai per mėnesį padidėjo 167,5 mln. litų, o jų metinis augimo tempas rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 40,0 procento. Rugsėjo mėn. ilgesnės trukmės PFI finansinių įsipareigojimų padidėjimą lėmė 94,6 mln. litų dėl sandorių padidėjęs kapitalas ir atsargos, 71,2 mln. litų padidėję skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų ir 1,7 mln. litų padidėję sutarto nuo 2 metų termino indėliai.

Pinigų ir kitų pinigų finansinių institucijų (PFI) balansas