Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. liepos mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 32,7 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 808,7 mln. litų (dėl sandorių - 843,4 mln. litų).

2006 m. liepos mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 32,7 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 808,7 mln. litų (dėl sandorių – 843,4 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 26,7 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per mėnesį padidėjo 839,9 mln. litų (dėl sandorių – 869,1 mln. litų) ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygūs 32,0 mlrd. litų. Metinis P2 augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 24,2 procento. Pinigai P1 per mėnesį padidėjo 426,7 mln. litų (dėl sandorių – 440,9 mln. litų) ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygūs 21,9 mlrd. litų, o per metus padidėjo 22,6 procento.

Liepos mėn. P3 padidėjimą dėl sandorių lėmė tai, kad sutarto iki 2 metų termino indėliai padidėjo 422,5 mln. litų, vienadieniai indėliai – 220,8 mln. litų, grynieji pinigai apyvartoje – 220,1 mln. litų, o įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai – 5,7 mln. litų. Tačiau P3 mažino dėl sandorių 25,6 mln. litų sumažėję skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų.

Liepos mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių padidėjo 2,1 mlrd. litų, o vidaus kreditas sumažėjo 1,3 mlrd. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai liepos mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Grynasis išorės turtas per metus sumažėjo 46,4 procento, o vidaus kreditas padidėjo 52,8 procento. Liepos mėn. PFI grynojo išorės turto padidėjimą dėl sandorių labiausiai lėmė 1,9 mlrd. litų padidėjęs kitų PFI grynasis išorės turtas.

Liepos mėn. vidaus kredito sumažėjimą lėmė 1,3 mlrd. litų dėl sandorių sumažėjusios PFI paskolos kitiems rezidentams. Šių paskolų metinis augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 57,7 procento. Kitų PFI paskolos finansiniams tarpininkams per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 2,3 mlrd. litų. Paskolos nefinansinėms korporacijoms padidėjo 473,0 mln. litų, o jų metinis augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 49,1 procento. Paskolos namų ūkiams per mėnesį dėl sandorių padidėjo 565,2 mln. litų, o liepos mėn. pabaigoje jos per metus dėl sandorių padidėjo 82,4 procento. Vartojamosios paskolos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 69,0 mln. litų, paskolos būstui įsigyti – 323,7 mln. litų, o kitos paskolos – 172,5 mln. litų. Paskolų būstui įsigyti metinis augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 77,3 procento.

Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 100,2 mln. litų, o jų metinis augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 4,5 procento. Ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai per mėnesį padidėjo 197,9 mln. litų, o jų metinis augimo tempas liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 40,9 procento. Liepos mėn. ilgesnės trukmės PFI finansinių įsipareigojimų padidėjimą lėmė 109,1 mln. litų dėl sandorių padidėjęs kapitalas ir atsargos, 81,1 mln. litų padidėję skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų ir 7,7 mln. litų padidėję sutarto nuo 2 metų termino indėliai.

Pinigų ir kitų PFI balanso statistika