Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. birželio mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 31,9 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 748,3 mln. litų (dėl sandorių - 670,7 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 26,7 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį,

2006 m. birželio mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 31,9 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 748,3 mln. litų (dėl sandorių – 670,7 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 26,7 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per mėnesį padidėjo 770,3 mln. litų (dėl sandorių – 704,5 mln. litų) ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygūs 31,1 mlrd. litų. Metinis P2 augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 24,0 procento. Pinigai P1 per mėnesį padidėjo 624,2 mln. litų (dėl sandorių – 592,4 mln. litų) ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygūs 21,5 mlrd. litų, o per metus padidėjo 23,7 procento.

Birželio mėn. P3 padidėjimą dėl sandorių lėmė tai, kad vienadieniai indėliai padidėjo 460,3 mln. litų, grynieji pinigai apyvartoje – 132,1 mln. litų, sutarto termino iki 2 metų indėliai – 111,7 mln. litų, o įspėjamojo laikotarpio iki 3 mėn. indėliai – 0,3 mln. litų. Tačiau P3 mažino dėl sandorių 33,8 mln. litų sumažėję skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų.

Birželio mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo 57,1 mln. litų, o vidaus kreditas padidėjo 1,1 mlrd. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai birželio mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Grynasis išorės turtas per metus sumažėjo 78,7 procento, o vidaus kreditas padidėjo 64,2 procento. PFI grynojo išorės turto sumažėjimą dėl sandorių labiausiai lėmė 246,3 mln. litų sumažėjęs kitų PFI grynasis išorės turtas.

Birželio mėn. vidaus kredito didėjimą lėmė 1,2 mlrd. litų dėl sandorių padidėjusios PFI paskolos kitiems rezidentams. Šių paskolų metinis augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 71,1 procento. Kitų PFI paskolos nefinansinėms korporacijoms per mėnesį dėl sandorių padidėjo 478,0 mln. litų, o jų metinis augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 51,7 procento. Kitų PFI paskolos namų ūkiams per mėnesį dėl sandorių padidėjo 612,6 mln. litų, o birželio mėn. pabaigoje jos per metus dėl sandorių padidėjo 83,9 procento. Vartojamosios paskolos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 89,2 mln. litų, paskolos būstui įsigyti – 351,6 mln. litų, o kitos paskolos – 171,8 mln. litų. Paskolų būstui įsigyti metinis augimo tempas birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 80,1 procento.

Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių padidėjo 138,0 mln. litų, o ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai padidėjo 271,4 mln. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai birželio mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Centrinės valdžios indėliai per metus padidėjo 3,7 procento, o ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai padidėjo 39,8 procento. Birželio mėn. ilgesnės trukmės PFI finansinių įsipareigojimų padidėjimą lėmė 216,4 mln. litų dėl sandorių padidėjęs kapitalas ir atsargos, 43,8 mln. litų padidėję sutarto nuo 2 metų termino indėliai ir 11,2 mln. litų padidėję skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų.

Pinigų ir kitų PFI balanso statistika