Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. birželio mėn. Lietuvos banko išorės turtas sumažėjo 29,1 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,5 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas sumažėjo 3,7 mln. litų.

2006 m. birželio mėn. Lietuvos banko išorės turtas sumažėjo 29,1 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,5 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas sumažėjo 3,7 mln. litų.

Birželio mėn. grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 219,2 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 6,9 mlrd. litų. Rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 46,9 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 3,7 mlrd. litų. Iš jų kitų PFI indėliai dėl sandorių padidėjo 0,3 mln. litų ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygūs 2,2 mlrd. litų. Centrinės valdžios indėliai sumažėjo 47,9 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 1,5 mlrd. litų.

Kapitalas ir atsargos per mėnesį dėl sandorių padidėjo 15,1 mln. litų ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygūs 915,5 mln. litų.

Birželio mėn. išorės įsipareigojimai sumažėjo 192,9 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 156,6 mln. litų. Nerezidentų PFI (bankų) indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 137,0 mln. litų, o ne PFI (ne bankų) indėliai - 55,8 mln. litų.

Lietuvos banko balansas