Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. kovo mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 29,9 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 509,6 mln. litų (dėl sandorių - 536,8 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 25,1 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per

2006 m. kovo mėn. pabaigoje pinigai P3 buvo lygūs 29,9 mlrd. litų. Per mėnesį jie padidėjo 509,6 mln. litų (dėl sandorių – 536,8 mln. litų). Metinis P3 augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 25,1 procento. Pinigai P2, kurie sudaro didžiausią P3 dalį, per mėnesį padidėjo 370,5 mln. litų (dėl sandorių – 394,2 mln. litų) ir kovo mėn. pabaigoje buvo lygūs 29,2 mlrd. litų. Metinis P2 augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 22,4 procento. Pinigai P1 per mėnesį padidėjo 11,1 mln. litų (dėl sandorių – 19,2 mln. litų) ir kovo mėn. pabaigoje buvo lygūs 19,7 mlrd. litų, o per metus dėl sandorių padidėjo 21,8 procento.

Kovo mėn. P3 padidėjimą dėl sandorių lėmė tai, kad grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 42,5 mln. litų, sutarto iki 2 metų termino indėliai padidėjo 431,1 mln. litų, o skolos vertybiniai popieriai iki 2 metų – 142,6 mln. litų. Tačiau P3 mažino dėl sandorių 23,2 mln. litų sumažėję vienadieniai indėliai ir 56,1 mln. litų sumažėję įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai.

Kovo mėn. PFI grynasis išorės turtas dėl sandorių sumažėjo 966,3 mln. litų, o vidaus kreditas padidėjo 1025,7 mln. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai kovo mėn. pabaigoje buvo skirtingi. Grynasis išorės turtas per metus sumažėjo 60,7 procento, o vidaus kreditas padidėjo 60,3 procento. PFI grynojo išorės turto sumažėjimą dėl sandorių lėmė 979,0 mln. litų sumažėjęs Lietuvos banko grynasis išorės turtas.

Kovo mėn. vidaus kredito didėjimą lėmė 1,3 mlrd. litų dėl sandorių padidėjusios PFI paskolos kitiems rezidentams. Šių paskolų metinis augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 69,0 procento. Kitų PFI paskolos nefinansinėms korporacijoms per mėnesį dėl sandorių padidėjo 574,9 mln. litų, o jų metinis augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 48,9 procento. Kitų PFI paskolos namų ūkiams per mėnesį dėl sandorių padidėjo 515,5 mln. litų, o kovo mėn. pabaigoje jos per metus dėl sandorių padidėjo 86,3 procento. Vartojamosios paskolos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 63,3 mln. litų, paskolos būstui įsigyti – 318,2 mln. litų, o kitos paskolos – 134,0 mln. litų. Paskolų būstui įsigyti metinis augimo tempas kovo mėn. pabaigoje buvo lygus 87,0 procento.

Centrinės valdžios indėliai per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 580,6 mln. litų, o ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai padidėjo 3,1 mln. litų. Šių rodiklių metiniai augimo tempai kovo mėn. pabaigoje buvo lygūs atitinkamai 0,3 ir 32,3 procento. Kovo mėn. ilgesnės trukmės finansinių įsipareigojimų padidėjimą lėmė 17,8 mln. litų dėl sandorių padidėję skolos vertybiniai popieriai nuo 2 metų. Tačiau kapitalas ir atsargos bei sutarto nuo 2 metų termino indėliai sumažėjo atitinkamai 11,2 mln. litų ir 3,4 mln. litų.

Statistinių duomenų lentelė