Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 309,1 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo atitinkamai 254,8 ir 52,8 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 309,1 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo atitinkamai 254,8 ir 52,8 mln. litų.

Pinigų atsargą 504,5 mln. litų mažino centrinės valdžios institucijų operacijos ir 61,8 mln. litų nerezidentų operacijos. Tačiau pinigų atsargą didino tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 238,2 mln. litų daugiau nei nupirko.

Sausio mėnesį užsienio turtas padidėjo 541,2 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai – 561,5 mln. litų.

Lietuvos banko balansas