Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 27,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 955,2 mln. litų arba 3,7 procento.Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 489,0 mln. litų arba 3,4 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 15,0 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje

 

2005 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 27,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 955,2 mln. litų arba 3,7 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 489,0 mln. litų arba 3,4 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 15,0 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje sumažėjo 14,3 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 503,3 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo 108,9 mln. litų, nefinansinių įmonių – 332,9, kitų institucijų – 61,5 mln. litų.

Kvazipinigai lapkričio mėn. padidėjo 466,2 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 12,1 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 91,3 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 111,2, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 20,2 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 374,9 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 83,0 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų – atitinkamai 265,3 ir 26,6 mln. litų.

Lapkričio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas padidėjo. Grynasis užsienio turtas padidėjo 196,2 mln. litų arba 3,3 procento, o vidaus kreditas –1,1 mlrd. litų. arba 4,2 procento. Grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams lapkričio mėn. padidėjo 222,3 mln. litų, pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms sumažėjo 70,3 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 885,4 mln. litų. Iš pastarųjų lapkričio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 498,6 ir 383,5 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 102005 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)5 953,96 150,1196,23,3
Užsienio turtas16 960,517 804,8844,35,0
Įsipareigojimai užsieniui11 006,711 654,7648,15,9
VIDAUS KREDITAS24 902,125 952,01 050,04,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-627,9-405,6222,335,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams400,4417,717,34,3
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

176,5171,9-4,6-2,6
Pretenzijos privačiam sektoriui22 615,223 500,5885,43,9
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 337,82 267,5-70,3-3,0
PINIGAI14 500,414 989,4489,03,4
Pinigai apyvartoje5 804,35 790,0-14,3-0,2
Indėliai iki pareikalavimo8 696,19 199,4503,35,8
KVAZIPINIGAI11 587,212 053,3466,24,0
Indėliai užsienio valiutomis5 799,76 174,7374,96,5
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 787,45 878,791,31,6
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 768,45 059,4291,06,1

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.