Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 26,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 368,1 mln. litų arba 1,4 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 366,8 mln. litų arba 2,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 14,5 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje

2005 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 26,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 368,1 mln. litų arba 1,4 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 366,8 mln. litų arba 2,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 14,5 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje padidėjo 99,9 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais – 266,8 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo 129,1 mln. litų, nefinansinių įmonių – 44,9, kitų institucijų – 92,8 mln. litų.

Kvazipinigai spalio mėn. padidėjo 1,3 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 11,6 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 8,1 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 87,2, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų – sumažėjo atitinkamai 51,6 ir 27,5 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 6,8 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 36,7 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų – sumažėjo atitinkamai 28,2 ir 15,3 mln. litų.

Spalio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 822,7 mln. litų arba 12,1 procento, o vidaus kreditas padidėjo 1,4 mlrd. litų. arba 5,8 procento. Grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams spalio mėn. padidėjo 425,9 mln. litų, pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 142,5 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 794,5 mln. litų. Iš pastarųjų spalio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 431,5 ir 363,1 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 092005 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 776,55 953,9-822,7-12,1
Užsienio turtas17 052,716 960,5-92,2-0,5
Įsipareigojimai užsieniui10 276,211 006,7730,57,1
VIDAUS KREDITAS23 540,324 902,11 361,85,8
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-1 053,7-627,9425,940,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams400,6400,4-0,2-0,1
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

177,4176,5-0,9-0,5
Pretenzijos privačiam sektoriui21 820,622 615,2794,53,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 195,32 337,8142,56,5
PINIGAI14 133,614 500,4366,82,6
Pinigai apyvartoje5 704,35 804,399,91,8
Indėliai iki pareikalavimo8 429,38 696,1266,83,2
KVAZIPINIGAI11 585,911 587,21,30,0
Indėliai užsienio valiutomis5 806,65 799,7-6,8-0,1
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 779,35 787,48,10,1
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 597,34 768,4171,13,7

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.