Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 25,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 399,9 mln. litų arba 1,6 procento.Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 187,4 mln. litų arba 1,3 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 14,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje padidėjo 6,8 mln. litų, o indėliai iki

2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 25,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 399,9 mln. litų arba 1,6 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 187,4 mln. litų arba 1,3 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 14,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje padidėjo 6,8 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais – 180,5 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį sumažėjo 91,1 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų indėliai iki pareikalavimo padidėjo atitinkamai 224,5 ir 47,1 mln. litų.

Kvazipinigai rugpjūčio mėn. padidėjo 212,5 mln. litų arba 1,9 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 11,5 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 158,8 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 74,6 mln. litų, o nefinansinių įmonių – 89,9 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 53,8 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 4,1 mln. litų, o nefinansinių įmonių – 53,4 mln. litų.

Rugpjūčio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 333,7 mln. litų arba 4,5 procento, o vidaus kreditas padidėjo 744,6 mln. litų. arba 3,3 procento. Grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams rugpjūčio mėn. sumažėjo 131,9 mln. litų, o pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 12,9 ir 6,8 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 846,5 mln. litų. Iš pastarųjų rugpjūčio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 446,5 ir 398,3 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 072005 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 338,97 005,2-333,7-4,5
Užsienio turtas15 846,016 535,1689,14,3
Įsipareigojimai užsieniui8 507,19 529,91 022,812,0
VIDAUS KREDITAS22 315,523 060,0744,63,3
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-449,5-581,5-131,9-29,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams382,3392,710,42,7
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

168,8181,712,97,6
Pretenzijos privačiam sektoriui20 042,320 888,8846,54,2
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 171,52 178,36,80,3
PINIGAI13 884,114 071,5187,41,3
Pinigai apyvartoje5 648,35 655,26,80,1
Indėliai iki pareikalavimo8 235,88 416,3180,52,2
KVAZIPINIGAI11 318,811 531,3212,51,9
Indėliai užsienio valiutomis5 763,15 816,953,80,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 555,75 714,4158,82,9
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 451,44 462,411,00,2

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.