Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 25,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 641,8 mln. litų arba 2,6 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 176,1 mln. litų arba 1,3 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,9 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje

2005 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 25,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 641,8 mln. litų arba 2,6 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 176,1 mln. litų arba 1,3 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,9 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje padidėjo 185,7 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 9,6 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo 84,1 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų indėliai iki pareikalavimo sumažėjo atitinkamai 58,0 ir 35,7 mln. litų.

Kvazipinigai liepos mėn. padidėjo 456,7 mln. litų arba 4,3 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 11,3 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 79,4 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 120,1 mln. litų, o nefinansinių įmonių sumažėjo 36,3 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 386,3 mln., iš jų fizinių asmenų padidėjo 90,6 mln. litų, o nefinansinių įmonių – 275,2 mln. litų.

Liepos mėn. pagrindiniai P2 priešiniai - grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 269,5 mln. litų arba 3,5 procento, o vidaus kreditas padidėjo 1,1 mlrd. litų. arba 5,0 procento. Labiausiai vidaus kredito augimą įtakojo 77,9 mln. litų padidėjusios grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams, 94,7 mln. litų padidėjusios pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms bei 919,8 mln. litų padidėjusios pretenzijos privačiam sektoriui. Iš pastarųjų liepos mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 577,8 ir 341,2 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 062005 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 608,47 338,9-269,5-3,5
Užsienio turtas15 826,415 846,019,60,1
Įsipareigojimai užsieniui8 218,08 507,1289,23,5
VIDAUS KREDITAS21 254,222 315,51 061,25,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-527,5-449,577,914,8
Pretenzijos vietiniams valdymo organams393,7382,3-11,4-2,9
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

188,6168,8-19,7-10,5
Pretenzijos privačiam sektoriui19 122,520 042,3919,84,8
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 076,92 171,594,74,6
PINIGAI13 708,013 884,1176,11,3
Pinigai apyvartoje5 462,75 648,3185,73,4
Indėliai iki pareikalavimo8 245,48 235,8-9,6-0,1
KVAZIPINIGAI10 853,111 318,8465,74,3
Indėliai užsienio valiutomis5 376,95 763,1386,37,2
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 476,35 555,779,41,5
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 301,44 451,4149,93,5

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.