Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per liepos mėnesį padidėjo 118,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis padidėjo atitinkamai 172,2 ir 23,5 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 75,9 mln. litų.

Pinigų atsarga per liepos mėnesį padidėjo 118,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis padidėjo atitinkamai 172,2 ir 23,5 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 75,9 mln. litų.

Pinigų atsargą 94,9 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos ir tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 43,5 mln. litų daugiau nei nupirko, o mažino tai, kad nerezidentai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 44,9 mln. litų daugiau nei pardavė.

Liepos mėnesį užsienio turtas padidėjo 90,2 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai sumažėjo 77,9 mln. litų.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 062005 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 848,59 938,890,20,9
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,710,80,21,5
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
0,00,00,09,3
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS232,3241,28,93,8
IŠ VISO TURTO10 094,310 193,699,21,0
PINIGŲ ATSARGA7 569,17 687,3118,31,6
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 951,56 123,6172,22,9
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI16,283,967,7418,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 571,21 493,3-77,9-5,0
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,629,6--
KAPITALO SĄSKAITOS869,7866,0-3,6-0,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI38,633,4-5,3-13,6
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 094,310 193,699,21,0

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 062005 07Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.