Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 468,4 mln. litų arba 2,0 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 435,4 mln. litų arba 3,4 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,2 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje ir

2005 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 468,4 mln. litų arba 2,0 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 435,4 mln. litų arba 3,4 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,2 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 50,3 ir 385,0 mln. litų. Fizinių asmenų ir nefinansinių įmonių indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo atitinkamai 163,6 ir 45,1 mln. litų, o kitų institucijų – 176,3 mln. litų.

Kvazipinigai gegužės mėn. padidėjo 33,0 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 10,6 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį sumažėjo 19,6 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 58,5 mln. litų, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 75,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 52,6 mln., iš jų fizinių asmenų padidėjo 79,0 mln. litų, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 25,2 mln. litų.

Gegužės mėn. pagrindiniai P2 priešiniai - grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 341,1 mln. litų, o vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 859,3 mln. litų arba 4,4 procento. Pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams gegužės mėn. sumažėjo 26,3 mln. litų, o nefinansinėms valstybinėms įmonėms ir nebankinėms finansinėms institucijoms – padidėjo atitinkamai 55,3 ir 97,0 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 736,4 mln. litų, iš jo privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims padidėjo 403,3 ir 332,8 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 042005 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 763,77 422,6-341,1-4,4
Užsienio turtas15 039,415 558,7519,33,5
Įsipareigojimai užsieniui7 275,68 136,0860,411,8
VIDAUS KREDITAS19 556,720 416,0859,34,4
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-602,7-628,9-26,3-4,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams381,4378,2-3,2-0,8
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

129,9185,255,342,5
Pretenzijos privačiam sektoriui17 673,818 410,3736,44,2
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 974,22 071,397,04,9
PINIGAI12 813,813 249,1435,43,4
Pinigai apyvartoje5 241,95 292,250,31,0
Indėliai iki pareikalavimo7 571,87 956,9385,05,1
KVAZIPINIGAI10 547,710 580,833,00,3
Indėliai užsienio valiutomis5 147,65 200,252,61,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 400,25 380,6-19,6-0,4
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 958,94 008,849,81,3

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.