Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 191,6 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 101,5, 65,1, ir 24,4 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 191,6 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 101,5, 65,1, ir 24,4 mln. litų.

Pinigų atsargą 175,0 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos.

Gegužės mėnesį užsienio turtas padidėjo 122,6 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai sumažėjo 70,8 mln. litų.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 042005 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 661,79 784,3122,61,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,810,8-0,0-0,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS223,8234,210,44,7
IŠ VISO TURTO9 908,910 041,9133,01,3
PINIGŲ ATSARGA7 168,17 359,7191,62,7
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 708,05 773,265,11,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI36,543,67,119,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 824,81 754,0-70,8-3,9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,529,50,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS828,6831,32,70,3
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI21,423,82,511,5
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 908,910 041,9133,01,3

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 042005 05Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.