Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 253,8 mln. litų arba 1,1 procento.Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 119,2 mln. litų arba 0,9 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,8 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje ir

2005 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 253,8 mln. litų arba 1,1 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 119,2 mln. litų arba 0,9 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,8 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 111,1 ir 8,0 mln. litų. Fizinių asmenų ir kitų institucijų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo atitinkamai 19,5 ir 85,9 mln. litų, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 97,4 mln. litų.

Kvazipinigai balandžio mėn. padidėjo 134,7 mln. litų ir mėn. pabaigoje buvo lygūs 10,5 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 2,5 mln. litų, iš jų fizinių asmenų terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 36,9 mln. litų, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 22,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 132,2 mln., iš jų fizinių asmenų ir nefinansinių įmonių indėliai užsienio valiutomis padidėjo atitinkamai 84,5 ir 50,1 mln. litų.

Balandžio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 217,1 mln. litų, o vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 457,7 mln. litų. Pretenzijos centrinei valdžiai ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams balandžio mėn. sumažėjo 49,9 mln. litų, o nefinansinėms valstybinėms įmonėms, nebankinėms finansinėms institucijoms ir privačiam sektoriui padidėjo atitinkamai 14,1, 35,6 ir 459,3 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 032005 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 980,87 763,7-217,1-2,7
Užsienio turtas15 062,315 039,4-23,0-0,2
Įsipareigojimai užsieniui7 081,57 275,6194,12,7
VIDAUS KREDITAS19 099,019 556,7457,72,4
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-552,8-602,7-49,9-9,0
Pretenzijos vietiniams valdymo organams382,9381,4-1,5-0,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

115,8129,914,112,2
Pretenzijos privačiam sektoriui17 214,617 673,8459,32,7
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 938,61 974,235,61,8
PINIGAI12 694,612 813,8119,20,9
Pinigai apyvartoje5 130,85 241,9111,12,2
Indėliai iki pareikalavimo7 563,87 571,88,00,1
KVAZIPINIGAI10 413,110 547,7134,71,3
Indėliai užsienio valiutomis5 015,45 147,6132,22,6
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 397,75 400,22,50,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 972,23 958,9-13,2-0,3

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.