Lietuvos bankas
2012-04-06

Lietuvos banko valdyba neprieštarauja, kad Estijos bendrovė ERGO Kindlustuse Aktsiaselts įsigytų 15 109 paprastąsias vardines UADB „ERGO Lietuva“ akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 000 litų, sudarančių 100 % UADB „ERGO Lietuva“ įstatinio kapitalo ir suteikiančių 100 % balsų UADB „ERGO Lietuva“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kаip informuotas Lietuvos bankas, akcijų įsigijimo tikslas – vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi vykdymas supaprastinta tvarka.

Šiuo metu vienintelis UADB „ERGO Lietuva“ akcininkas yra ERGO International AG.