Lietuvos bankas
2020-10-02
12

2020 m. antrojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

2020 m. antrojo ketvirčio pabaigoje ne finansų bendrovių indėliai sudarė 8,3 mlrd. Eur, o jų metinis augimas siekė 27 proc. Tai didžiausias indėlių augimas per pastaruosius dešimt metų.

Ne finansų bendrovių gautos paskolos 2020 m. antrojo ketvirčio pabaigoje sudarė 17,1 mlrd. Eur. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jos sumažėjo 5,6 proc. Tokio paskolų mažėjimo nebuvo nuo 2011 m. Per 2020 m. antrąjį ketvirtį paskolos sumažėjo 1,3 mlrd. Eur.

Labiausiai mažėjo vidaus paskolos. Per metus jos sumažėjo 9,4 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė 13,2 mlrd. Eur. Paskolos iš užsienio per metus išaugo 9,8 proc. ir ketvirčio pabaigoje sudarė 3,8 mlrd. Eur.

Daugiau 2020 m. antrojo ketvirčio duomenų apie ne finansų bendrovių ir kitų sektorių finansinį turtą bei įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skyriuose Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Pranešimo pdf versija (91.2 KB download icon)