Lietuvos bankas
2020-07-03
11

2020 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

Namų ūkių1 indėliai 2020 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 15,5 mlrd. Eur ir 4,2 mlrd. Eur viršijo namų ūkių paskolas. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, indėliai padidėjo 11,2 proc. Paskolos augo lėčiau, jos per metus padidėjo 7,8 proc. ir pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 11,3 mlrd. Eur.

Namų ūkiai daugiausia skolinosi būstui įsigyti. Šios paskolos sudarė 76 proc. visų namų ūkių paskolų ir 2020 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 8,6 mlrd. Eur.

Daugiau 2020 m. pirmojo ketvirčio duomenų apie namų ūkių ir kitų sektorių finansinį turtą bei įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skyriuose Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai, Finansinių sąskaitų statistika ir Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai.

Pranešimo pdf versija (250.3 KB download icon)

  1 Įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas.