Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti dar dvi mokėjimo įstaigos licencijas. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo suteiktos 13 įmonių.

UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ (Vilnius) gaus mokėjimo įstaigos licenciją, leidžiančią teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte numatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. UAB ,,Omnitel“ gaus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, leidžiančią teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte numatytą mokėjimo paslaugą: mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ mokėjimo – pinigų perlaidų – paslaugą teikia per du tarpininkus: UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Vaskota“. Šiuo metu įmokos iš fizinių ir juridinių asmenų yra surenkamos UAB ,,Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra priklausančiose prekybos vietose – 274 kioskuose ir 29 didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančiose mažmeninės prekybos tinko ,,R-Kiosk“ parduotuvėse bei 30 UAB ,,Vaskota“ spaudos kioskuose. UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ informavo, kad, gavusi mokėjimo įstaigos licenciją, paslaugą teiks per paminėtus du tarpininkus, įtraukus juos į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą, o vėliau ir tiesiogiai.

Teikdama mokėjimo paslaugą, UAB ,,Omnitel“ mokėjimo paslaugų rinkoje dalyvauja kaip tarpininkė, suteikianti galimybę savo abonentams užsisakyti tam tikras paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ir duoti sutikimą atlikti mokėjimo operaciją, skambinant trumpuoju numeriu, siunčiant trumpąsias žinutes (SMS) arba internetinėje naršyklėje telefone. UAB ,,Omintel“ informavo, kad bendrovės teikiama mokėjimo paslauga naudojasi 65 000 bendrovės abonentų, galinčių atsiskaityti per UAB ,,Omnitel“ už 18 įvairių paslaugų teikėjų jiems suteiktas paslaugas.