Lietuvos bankas
2016-09-07
11

Žymūs ekonomistai iš Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje veikiančių centrinių bankų, universitetų ir kitų mokslo įstaigų ateinančią savaitę Vilniuje išsamiai aptars dabartinio pasaulinių vertės kūrimo grandinių amžiaus skatinamus tarptautinės prekybos pokyčius ir stiprėjančią makroekonominę šalių tarpusavio priklausomybę. Savo įžvalgomis forumą pradės Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir į konferenciją specialiai atvyksianti Lenkijos nacionalinio banko (lenk. Narodowy Bank Polski) vicepirmininkė Ana Tšecinska (Anna Trzecińska).

Rugsėjo 15–16 d. Vilniuje konferenciją „Tarptautinė prekyba ir makroekonominė tarpusavio priklausomybė pasaulinių vertės kūrimo grandinių amžiuje“ organizuoja Lietuvos ir Lenkijos centriniai bankai kartu su įtakingomis pasaulio ekonomistų organizacijomis – Ekonominės politikos tyrimų centru (angl. Centre for Economic Policy Research, CEPR) ir Centrinių bankų tyrimų asociacija (angl. Central Bank Research Association, CEBRA).

Tarp konferencijos pranešėjų – didelę mokslinės ir praktinės veiklos patirtį turintys ekonomistai. Vienas iš jų – profesorius Ričardas Edvardas Baldvinas (Richard Edward Baldwin), dirbęs vyresniuoju ekonomistu JAV prezidento Džordžo H. V. Bušo (G. H. W. Bush) administracijos Prezidento ekonomikos patarėjų taryboje (1990–1991). Nuo 1991 m. jis dirba Ženevos tarptautinių studijų institute, yra CEPR prezidentas.

Vilniaus konferencijoje pranešimą skaitys profesorius Fabijus Gironis (Fabio Ghironi) iš Vašingtono universitete (JAV) veikiančio Paulo F. Glazerio (Paul F. Glaser) fondo. Jis taip pat yra Tarptautinės prekybos ir makroekonomikos programos vadovas.

Tarp konferencijos pranešėjų ir diskusijų dalyvių – ir Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Šveicarijos centrinių bankų, Europos Centrinio Banko, Tarptautinio atsiskaitymų banko, JAV Federalinio rezervo banko, Azijos plėtros banko, kitų finansų ir akademinių įstaigų atstovai.

Daugiau informacijos apie pranešėjus rasite čia (598.4 KB download icon).

Lietuvos bankas su partneriais jau keleri metai aktyviai organizuoja mokslines konferencijas ir kitus renginius, kuriuose aptariami aktualūs ekonomikos ir finansų klausimai. Taip siekiama kelti ekonominių tyrimų lygį Lietuvoje ir skatinti postūmį  ekonomikos moksle.

Šios konferencijos programa skelbiama čia (348.3 KB download icon).

Kviečiame dalyvauti! Norintys dalyvauti konferencijoje dar gali užsiregistruoti čia.