Lietuvos bankas
2015-09-10
11

UAB „Finolita Unio“ išduota mokėjimo įstaigos licencija; reglamentuota grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsena;

UAB „Finolita Unio“ išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Finolita Unio“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

Dabar veikia 25 įmonės, turinčios mokėjimo įstaigos licenciją ir 12 įmonių, turinčių mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją.

Reglamentuota grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsena

Lietuvos banko valdybos patvirtintame Grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarkos apraše nustatyta grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos, susijusios su eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimu ir jų pakartotiniu išleidimu į apyvartą, stebėsenos tvarka. Stebėseną atlieka Lietuvos bankas.

Tvarkos apraše numatyta, kad grynųjų pinigų tvarkytojų – tai šalies kredito įstaigų, pinigų pervežimo paslaugas teikiančių įmonių, valiutos keityklų ir kitų Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos apraše nurodytų įmonių – veiklos stebėsena vykdoma atliekant planuotus ir neplanuotus patikrinimus.

Nustatyta, kad kitų metų patikrinimo planas tvirtinamas Grynųjų pinigų tarnybos direktoriaus iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ir skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje. Jis turi būti rengiamas taip, kad bankas ir pinigų pervežimo įmonė būtų patikrinti bent kartą per trejus metus, o kiti grynųjų pinigų tvarkytojai – pasirinktinai.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, neplanuoti patikrinimai gali būti organizuoti prireikus operatyviai reaguoti ir siekiant užkirsti kelią grynųjų pinigų tvarkytojui atlikti veiksmus, dėl kurių planuoto patikrinimo metu nebūtų galima nustatyti tikrosios padėties.